Cast Ajanslarına Başvuru Süreci

Cast Ajanslarına Başvuru Süreci

Öncelikle cast ajans nedir? Bununla ilgili bilgi verelim. Cast ajanslar, oyunculuk, mankenlik, reklamcılık,figüranlık gibi meslekleri kariyer planına dahil eden insanların başvurabileceği kurumsal yerlerdir. Cast ajanslar, yapımcılar,reklamcılar ve mankenlik ajansları ile oyunculuk ve mankenlik yapmak isteyen insanların arasında bağlantıyı sağlayan kurumlardır. Söz gelimi mankenlik yapmak istiyorsak ve gerekli koşullara uygun olduğğumuzu düşünüyorsak, kurumsal bir şekilde çalışan bir cast ajansa başvurmamız yeterlidir.

Cast ajanslara başvuru süreci ile ilgili bilgi verecek olursak; öncelikle bu hangi mesleği yapmak istediğimize bağlıdır. Eğer mankenlik yapmak istiyorsak, daha önce boydan çekilmiş olan fotoğraflarımızı alıp başvurmak istediğimiz ajansa veriririz. Ajans bunları cinsiyet, yaş, kilo, boy, yüz güzelliği gibi çeşitli kriterlerle veritabanına kaydeder. Anlaşmış olduğu mankenlik ajansı bunları cast ajansın veritabanından alır. Mankenliğin çeşitli kriterleri vardır fakat yüz güzelliği olduğunda istisnai durumlar olabilmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken kurumsal ve güvenilir bir ajans olmasıdır. Eğer yapmak istediğimiz meslek oyunculuk ise, yalnızca oyunculuk yeteneğinin mevcut olması yeterlidir. Oyunculuk için, özellikle boy, kilo, yaş, güzellik vb. koşullar aranmaz, Bunun sebebi ise bildiğimiz üzere dizilerde veya filmlerde aynı boyda, aynı kiloda ve aynı güzellikte insanlar oynamaz her türden ve dolayısıyla her rolden insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla eğer oyunculuk ve reklam filmlerinde oynamayı kendinize amaç edindiyseniz , cast ajanslara gidip istenilen formları doldurmanız yeterli olacaktır. Cast ajanslar aylnızca oyunculuk ve mankenlik yapmak isteyen kişilerin değil aynı zamanda çocuk oyunculuğu, çocuk reklam filmi oyunculuğu, fuar hostesliği yapmak isteyen insanların da başvurabileceği yerlerdir. Örneğin çocuk oyunculuğu için, velisiyle birlikte gidip çocuğun ve velisinin bilgilerinin verilmesi yeterlidir. Tabi ki bütün bu işlemleri artık günümüzde internetten de yapabilmek mümkündür.Fuar hostesliği için de aynı şartlar geçerlidir. Fuar hostesliği için belirli şartları taşımak gerekir, boy, kilo, güzellik vb. Fuar hostesliği devamlı olarak çalışılmadığı gibi eğer beğenilirse daimi olarak da çalışılabilir.Cast ajanslar bu aşamada insanlara yardımcı olur ve belirli miktarlarda ücret talepleri de mevcuttur. Bu yüzden bu noktada başvurulacak olan cast ajansa dikkat etmek gerekir.